top of page
Do areálu prosím nenoste

- zbraně, drogy, pyrotechniku, sklo nebo skleněné nádoby.

- potraviny, domácí mazlíčky (včetně psů).

 

Při vstupu do areálu

- bude návštěvníkům přidělen identifikační náramek proti ústřižku vstupenky. Poškozená vstupenka, nebo vstupenka bez kontrolního kuponu je neplatná. Náramek opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je neplatný.

- každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat pořadatelské službě platným náramkem. 

- za nezletilé děti nesou v areálu po celou dobu akce plnou zodpovědnost rodiče.
- pořadatel neručí za bezpečnost osobních věcí a cenností v areálu.

- osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji mohou být vyvedeni z areálu bezpečnostní službou.

- prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a využívali odpadkové nádoby, koše a pytle.

 

Budeme rádi, když budete respektovat pokyny pořadatelské služby a tím zajistíme společně bezproblémový a pohodový průběh Letnic.

 

Zaparkovat auto nebo postavit stan

si můžete na louce, která bezprostředně přiléhá k areálu Autokempu.

 

Kontakt

Bc. Josef Poljak

+420 608 790 022

budisovskeletnice@seznam.cz

bottom of page